De geschiedenis van Sportschool Chikara

 

Johan van Heugten geniet nog elke dag van ‘zijn’ sport

Judo-autoriteit uit Oosterhout vierde 40 jarig jubileum

 

Hij was in zijn tijd een succesvol judoka en deelt nu zijn kennis en ervaring met de leerlingen van zijn sportschool. Op 12 april bestond zijn sportschool Chikara 40 jaar. Met een jeugdig en aanstekelijk enthousiasme praat Johan van Heugten (64) uit Oosterhout over de judosport.
‘Toen ik 10 jaar oud was, maakte ik via een schoolvriend kennis met de judosport. Hij vroeg me om eens te komen kijken en ik was direct verkocht. Als snel wist ik wat ik wilde: de top halen. Ik wilde met deze sport mijn grenzen leren kennen.’
Johan van Heugten had talent, want eind jaren ’60 wist hij de nationale judotop te bereiken. ‘Begin jaren ’70 werd ik vierde tijdens de Nederlandse kampioenschappen. Ik werd uitgezonden naar de Europese kampioenschappen in Frankfurt en behaalde daar de tweede plaats.’

Ondertussen was hij in Oosterhout met een sportschool begonnen. ‘In 1966 verhuisde ik van Breda naar Oosterhout. Ik ging wonen in de toenmalige nieuwbouwwijk Oosterheide en ontdekte dat er in Oosterhout niets aan judo werd gedaan. Toen besloot ik om zelf maar een sportschool op te zetten. Ik huurde een zaaltje van de pastoor en ben van start gegaan.’


Al vanaf de oprichting is de sfeer binnen de sportschool de basis van alles voor Johan van Heugten. ‘Waar het gezellig is en mensen respect tonen voor elkaar, komen de prestaties beter tot uiting.’ Een houding die hem op het lijf geschreven is.
Door deze opstelling leerde Johan van Heugten in binnen- en buitenland veel mensen kennen. Hij werkte samen met diverse voormalige topjudoka’s. Met Anton Geesink en Koos Bonte verzorgde hij in Slagharen bijna 20 jaar lang trainingsweekenden voor judoka’s. In Frankrijk verzorgde hij samen met Michel Roux en judogrootmeester Haka Michigami trainingsstages.

Voormalig IOC-voorzitter Juan Antonio Samaranch beloonde hem met een Olympisch certificaat voor zijn inspanningen voor de judosport.

 

Maar boven alles is de sportschool zijn lust en zijn leven. In het verlengde van zijn visie koos Van Heugten in 1978 voor een nieuwe naam voor zijn sportschool: Chikara. Deze naam betekent kracht en staat niet zozeer voor lichamelijke als wel voor geestelijke kracht.
‘Geestelijke kracht heb je bij judo misschien nog wel meer nodig dan lichamelijke kracht.’, zo zegt hij zelf.

De sportschool is tegenwoordig ook meer dan een judoschool. Johan van Heugten verzorgt ook conditietraining, fitness en jiu jutsi. Daarnaast zet hij zich graag in om Oosterhout in beweging te krijgen en te houden. In het kader van Oosterhout in Beweging werkt Van Heugten vanaf het begin mee aan het programma Kennismaken met Sport.

 

Ook is hij betrokken bij Merites; een project voor naschoolse sportopvang voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.
Al 40 jaar lang weet Johan van Heugten wat hij wil bereiken met zijn sportschool. ‘Ik wil niet alleen de benodigde techniek van het judo bijbrengen, maar vooral de liefde voor de sport opwekken.’

 

Nog altijd geniet Johan van Heugten het meest van de jeugd op zijn school. ‘Ik kan kinderen zoveel meegeven met deze sport.  Kinderen die bang of verlegen zijn krijgen met deze sport meer zelfvertrouwen. Drukke kinderen breng ik discipline bij.
Op de judomat moet je het alleen doen, daarbuiten trekken we met alle judoka’s steeds als groep op. Ofwel je werkt aan jezelf en je leert samen te werken. Natuurlijk is judo een vechtsport, maar normen en waarden en respect voor de tegenstander zijn de eerste dingen die ik iedereen leer als ze binnenkomen op mijn sportschool.’

Ook de ouders betrekt hij nadrukkelijk bij de sportschool. ‘De ouders van nieuwe leden krijgen altijd een uitgebreide uitleg over mijn werkwijze. Ik vertel hen dat wij een interactieve vereniging zijn, waarin ook hun inbreng van groot belang is. Ik betrek ze vervolgens bij alles wat we organiseren.’

 

Op 12 april 2008 vierde sportschool "Chikara" haar 40 jarig jubileum met een groot internationaal judotoernooi. Burgemeester Helmi Huijbregts van de gemeente Oosterhout verrichtte de officiële opening van het toernooi. Het toernooi vond plaats in sporthal Oosterheide  te Oosterhout-Zuid. Aan het toernooi namen judoka’s uit heel Nederland, België, Frankrijk en Engeland deel.

Aan dit toernooi ging een lange voorbereiding vooraf. Geheel in de Chikara traditie kreeg Johan van Heugten veel hulp van zijn leerlingen en hun ouders. De tussen de wedstrijden door perfect uitgevoerde Kata-demonstraties (technische Jiu jitsu-oefeningen) waren een van de hoogtepunten van de dag, die hem nog lang bij zullen blijven.
Aan stoppen denkt hij nog niet. ‘Zolang lichaam en geest het toelaten, ga ik door!’.

 

Edwin Wiekens photography
Nieuwe Dieststraat 12
4811 VG Breda
06 242 11 898
info@photed.com
www.photed.com

Historie sportschool “ Chikara “ van 1968 tot 2008.

Uit het "dagboek" van Johan van Heugten.

 

Wij zijn op 14 april 1966 vanuit Breda verhuisd naar Oosterhout. Omdat er in die tijd mooie koopwoningen gebouwd werden in ’n rustige omgeving in Oosterheide , nu  Oosterhout- zuid, trok ons dat enorm aan. Oosterheide was toen nog een grote bouwput. Geen enkele winkel was er, alleen ’n noodwinkel van de Edah.  Daar waren allerlei artikelen te koop.

Langzamerhand werden er meer huizen gebouwd. Ook kwam er ’n kerk : De Verrijzeniskerk en het winkelcentrum  Zuiderhout. Omdat ik in 1967 lesgaf in Breda, begon ik erover na te denken mijn judokennis over te brengen in Oosterheide


Begin 1968 was ’t dan zover……

Via informatie materiaal dat we huis aan huis hadden bezorgd, merkte ik de grote belangstelling voor de judosport bij de inwoners van deze wijk. Toen ben ik op zoek gegaan naar ’n geschikte locatie voor ’t geven van mijn lessen.
Het werd uiteindelijk “ De Krib “ ,’n zaal gelegen aan de zijkant van De Verrijzeniskerk. Deze werd aan mij verhuurd door Pastoor Wijnen. ’t Was ’n centrale plaats en daarom gemakkelijk te bereiken voor mijn judoka’s.

 

Om meer uitwisselingen met andere judoclubs te krijgen, ook op internationaal gebied, ging ik tijdens wedstrijden contacten leggen met andere clubs.

 

Zo ontmoette ik in 1969 dhr. Wuijts op ’n toernooi.
Met hem ben ik alles verder gaan uitbouwen op nationaal en internationaal gebied. In de loop der jaren volgden allerlei vriendschappelijke uitwisselingen met  : Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Hongarije, Denemarken, Zweden, Polen en Belgie. Zo heb ik in de jaren ’80 en ’90 in Engeland en Frankrijk diverse trainingskampen bezocht en mijn lessen gegeven. Het waren bijzonder leerzame en interessante gebeurtenissen.

Verschillende leerlingen van mij spreken daar nog regelmatig over.

 

Ook de stage weekenden in Slagharen niet te vergeten !!!Zo’n kleine 20 jaar lang vertrok ik met enthousiaste ouders en judoka’s naar ponypark Slagharen om daar samen met Grootmeester Anton Geesink les te geven aan zo’n 200 judoka’s tegelijkertijd. Een onvergetelijke periode uit mijn judoleven.

 

Wat mij ook altijd is bijgebleven, was ’n trainingsweek in 1987 in het Wingate Instituut in Tel Aviv in Israel.  Een mat vol zwetende en hardwerkende judoka’s !!  Ieder kwartier werd er ’n rustpauze ingelast om het nodige water te drinken.

De waterkruiken stonden naast de Tatami ( judomatten ) Op die manier werd het vochtgehalte in ons lichaam op peil gehouden.

Dan ook de ontmoetingen in Parijs in de tachtiger en  negentiger jaren met de Japanse Grootmeester Michigami. Daar waren stage bijeenkomsten, waarbij ik steeds mijn grote vriend Michel Roux ontmoette.


Zo hadden we ook onze jaarlijkse ontmoetingen met Hemelvaart met Deense judoka’s uit  Kopenhagen.

En ook in Hongarije en Polen hadden we judobezoeken van grote klasse. We waren samen een grote familie met respect voor elkaar en de liefde voor de judosport.

Tot op heden zijn er nog steeds warme contacten met buitenlandse clubs.

Ook in Nederland zijn er vele clubs, die voor mij zeer waardevol zijn in mijn judocarrière.


Ik hoop van ganser harte, dat ik mijn judokwaliteiten nog lange tijd aan heel veel geïnteresseerden mag overbrengen.