Als Judo vertaald wordt naar het Nederlands dan betekent het zoveel als "De zachte Weg". Do is weg en Ju is zacht in het Japans.

Judo is ontstaan in Japan zo rond 1880 en werd bedacht door Professor Kano te Tokio. 

Judo is een wedstrijdsport en wordt in Nederland bedreven onder auspicien van verschillende bonden zoals de International Budo Federation (IBF) en de Judobond Nederland (JBN).Waarom heeft Professor Kano Judo nou eigenlijk bedacht? Naar mijn mening werd het mede veroorzaakt doordat o.a. beoefenaren van ju-jutsu, zich vaak en zwaar blesseerden als men zich in vriendschappelijke gevechten ging meten met elkaar! Hierdoor kon men zich tijdens trainingen en lessen ook nooit ten volle inzetten zonder verwondingen op te lopen! Bij judo zijn veel van deze gevaarlijke technieken weggelaten! Hierdoor is het mogelijk geworden om, via een goed opgezet wedstrijdreglement en goed opgeleide scheidsrechters en overkoepeld door een bond, wedstrijden te organiseren waarin men zich met elkaar kan meten zonder zwaar geblesseerd te raken!.

 

Men kan al meedoen aan wedstrijden vanaf een jaar of vijf!

Ook opvoedkundig gezien speelt Judo een grote rol, zeker als men Judo bedrijft op een manier zoals Professor Kano voor ogen moet hebben gestaan toen hij het ontwierp vanuit zijn Ju-Jutsu achtergrond.

Respect voor elkaar en de leraar en dus ook de scheidsrechter (tijdens randori of wedstrijden!) en de etiquette! Helaas schijnt tegenwoordig bijna geen Judoka meer te weten waarom men b.v. tijdens het (zittend) groeten voor de leraar (of elkaar!) tijdens de les, eerst met de linkerhand naar de grond gaat en dan pas met de rechterhand en dan pas groet.

 

Hierna brengt men eerst de rechterhand weer naar zijn heup en dan pas de linkerhand! Waar komt dit vandaan en waarom deed men dat precies zo en niet andersom of gelijktijdig met twee handen naar de grond en weer terug? Waarom moet men tijdens het zittend groeten de ogen altijd naar voren gericht blijven houden en plaatst men het hoofd niet helemaal naar beneden gericht, op de mat? Waarom groet men b.v. naar de kamiza of de Shinden.

 

Wie weet nog wat dit betekent en waarom men dit doet? Naar mijn mening is het Moderne Nederlandse Judo een wel heel erg verwesterde vorm van pure wedstrijdsport geworden en neemt lang niet iedereen nog de moeite om zich te verdiepen in de achtergronden en de historie van het Judo.


Judo begint bij het vastpakken van elkaar bij de judogi (judokleding).

Dit wordt kumi-kata genoemd. Vanuit deze pakking kan men gaan werken aan het voorbereiden van een worp, via balansverstoring, om de partner op de grond te gooien.

 

Deze balansverstoring wordt in het Japans Kuzushi genoemd. Voor goed uitgevoerde worpen krijgt men een score (Ippon= 1 heel punt)


ls een judoka een ippon toebedeeld krijgt is de wedstrijd afgelopen! Voor een iets minder goede worp kan altijd nog een half punt (waza-ari) worden toegekend.

Op de grond gaat het gevecht verder en kan geprobeerd worden om de tegenstander in een houdgreep te krijgen of een armklem aan te zetten. Als men de partner in een houdgreep heeft, gaat de tijd lopen en na een aantal seconden krijgt men dan een score toebedeeld en als het lang genoeg volgehouden wordt, is de wedstrijd afgelopen (als ippon bereikt is!)! Als men er in slaagt om de tegenstander in een armklem te krijgen, zal deze afkloppen als de klem aangezet wordt.


De uitvoerder van de klem dient dan direct los te laten (ook ippon)! Tevens is het mogelijk om bij een tegenstander een verwurging aan te zetten. Ook nu kan de judoka afkloppen. Afkloppen betekent opgeven en is gelijk aan ippon en dus is de wedstrijd dan verloren! Hierbij moet de scheidsrechter echter zeer goed opletten, sommige sporters gaan zo op in het gevecht/wedstrijd, dat zij niet in de gaten hebben wat er gebeurt.

Het spreekt voor zich dat er een groot verschil zit tussen wedstrijden voor kinderen en voor volwassenen! Kleine kinderen mogen b.v. niet verwurgen of klemmen maken enz. Bij grotere kinderen mag dat weer wel maar is het op interventie van de scheidsrechter wanneer een klem of verwurging zit en wacht deze niet af of een judoka wel afklopt, puur ter bescherming van de judoka zelf! Ook bepaalde sutemi's (offerworpen) mogen bij de jeugd niet toegepast worden

 


 

De bedenker van het judo is, zoals gezegd, Jigoro Kano. Hij werd geboren op 28 oktober 1860 in het dorpje Mikage in het westen van Japan. Hij was klein en niet erg sterk. Hij bestudeerde de ju-jutsu-systemen van drie verschillende scholen: van de Kito-Ryo, de Tenshin-Shinyô-Ryu en van de Nippon-Ryu (Ryu betekent school/richting/stijl). Hij zocht echter naar een nieuw systeem van zelfverdediging. Omdat hij zo klein was wilde hij met verschillende technieken de sterke mannen overwinnen. Hij moest daarom dekrachten van de sterken gebruiken.

Hij bedacht het Nippon-Den-Kodokan-Judo; kortweg JUDO dat letterlijk betekent; "de zachte weg".

 

In 1882 opende Jigoro Kano zijn eerste school: De Kodokan ("Kodo" betekent "de waarheid verkondigen" en "Kan" betekent "bijeenkomst"). Hij was toen 22 jaar. In 1889 vertrok Jigoro Kano uit Japan voor een tournee door Europa. Hij wilde zich op de hoogte stellen van de westerse opvoedingsmethoden en tegelijkertijd propaganda maken voor zijn Judo.


Judo werd in dat jaar ook een verplicht vak op school. Yamashita, één van zijn beste leerlingen, werd in 1903 naar Amerika gezonden, waar hij een school opende die in korte tijd een geweldige populariteit genoot. Ook president Theodore Roosevelt (USA) bezocht de school en werd een enthousiast judoka. Jigoro Kano bleef zijn hele leven nog les geven, maar dat werd steeds moeilijker omdat zijn gezondheid te wensen overliet. In 1938 begaf hij zich naar Cairo voor een bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité, dat toen de spelen in Tokio voorbereidde.

 

Op de terugreis op de boot Hikawa Maru naar Japan overleed hij, op 4 mei 1938, ten gevolge van een longontsteking. Hij overleed op 77-jarige leeftijd. Omdat zijn zoon nog te jong was werd het bestuur van de Kodokan toevertrouwd aan zijn neef Nango Jiro. In 1946 werd deze opgevolgd door Risei Kano, zoon van Jigoro.

 

Bron: www.budoinfo.nl

 

De 1e Judo school - Kodokan
De 1e Judo school - Kodokan