Op deze pagina's wordt wat meer algemene informatie gegeven, die van toepassing is op meerdere Budosporten. Specifieke informatie over Judo en Jiu-Jitsu vindt u op de betreffende sub-pagina'sDe kleuren van banden en graduaties

Binnen de Budosporten wordt er een standaard van graduaties toegepast, die de mate van geoefendheid van de beoefenaar aan geeft.De kleur van de band geeft de mate van geoefendheid aan.

 

Judo  Kyu / Dan graden systeem
Iedere judoka heeft rond zijn middel een judoband.

 

Deze band heeft diverse functies :
* Het bijeenhouden van de judojas
* Herkenning van het niveau van de judoka door de kleur van de band
* Waardering en beloning voor de getoonde inzet.

 

Het Kyu-graden systeem is ontworpen door Jigoro Kano. De 6e, 5e en 4e Kyu werden vroeger aangegeven met witte band. De 3e, 2e en 1e Kyu-houders in Japan hadden vroeger een bruine band. Hierna kan men Dan-graden behalen.

Het systeem van gekleurde banden zoals wij het kennen is vroeger geïntroduceerd door M. Kawaishi. Deze meerdere kleuren waren bedoeld als extra motivatie middel op de periode van witte band tot zwarte band te overbruggen.


De judobanden kunnen we indelen naar Kyu-graden en Dan-graden.  Kyu graden zijn :

Kyu-graden: Zoals we hierboven kunnen zien bestaan deze graden uit de kleuren wit, geel, oranje, groen, blauw en bruin. Deze graden kunnen behaald worden bij de eigen judoclub.

 

De vaardigheidseisen, die gekoppeld zijn aan de gekleurde banden verschillen per judoclub. Iedere judoleraar is binnen zijn club vrij om te bepalen hoe hij de examens afneemt, hoe vaak hij examens afneemt en welke eisen hij stelt voor het behalen van een volgende Kyu-graad.

 

Naast deze Kyu-graden wordt er bij de jeugd ook nog vaak het slippensysteem gehanteerd. Dit zijn  examens om de jeugd extra te motiveren. Aangezien de wachttijden bij de jeugd tussen een band ongeveer 1 jaar zijn, zouden zij maar een maal per jaar examen kunnen doen. Door het invoeren van slipexamens, die verschillende keren per jaar gehouden worden, wordt de jeugd extra gemotiveerd om ook dit slipje te behalen.

 

Deze zijn belangrijk omdat:
* De ouders erbij worden betrokken
* Er eigenlijk een beloning wordt gegeven voor de inzet
* Het gevoel van eigenwaarde gestimuleerd kan worden
* Het een middel is van omgaan met concentratie, d.m.v. voorbereiding
   op het examen.

 

Hieronder een voorbeeld van een slippensysteem, dat men in Nederland het meeste toepast. Hier te beginnen met de witte band:

01 Witte band                             

02 Witte band, gele slip     

03 Witte band, oranje slip

04 Witte band, groene slip

05 Witte band, blauwe slip

06 Witte band, bruine slip

07 Gele band

08 Gele band, oranje slip

09 Gele band, groene slip

10 Gele band, blauwe slip

11 Gele band, bruine slip  

12 Oranje band

13 Oranje band, groene slip

14 Oranje band, blauwe slip

15 Oranje band, bruine slip

16 Groene band

17 Groene band, blauwe slip

18 Groene band, bruine slip

19 Blauwe band

20 Blauwe band, bruine slip

21 Bruine band

22 Zwarte band 


Deze slippen worden onder aan de band bevestigd.

We zien dan ook naarmate de judoka een donkerder gekleurde slip krijgt, des te hoger zijn niveau zal zijn.


Onderstaande tabel geeft de officiële gradueringen, de namen en de kleuren van de betreffende band aan.
Vanaf de zwarte band spreekt men van Dan-graden. De 1e t/m de 5e Dan dienen te worden behaald door middel van officiële examens of door het behalen van punten tijdens officiële wedstrijden, of d.m.v. een combinatie van beiden.

De 6e t/m de 9e Dan kunnen toegekend worden op basis van speciale verdiensten in de Budosport op voordracht van officials of houders van andere Dan-graden. men spreekt dan ook wel over een ere-Dan. De 10e Dan kan alleen door de officiële Japanse organisatie van de Kodokan worden toegekend  

Dan-graden zijn
1e Dan Zwarte band  
2e Dan Zwarte band  
3e Dan Zwarte band  
4e Dan Zwarte band  
5e Dan Zwarte band  
6e Dan Rood wit geblokte band  
7e Dan Rood wit geblokte band  
8e Dan Rood wit geblokte band  
9e Dan Rode band  
10e Dan Rode band  
12e Dan Brede witte band  Dan-graden behalen.

Een Dangraad kan alleen via de sportschool bij de aangesloten bond worden behaald. Tot en met derde Dan is het mogelijk deze middels examens in de eigen regio te behalen. De regels kunnen per bond enigzins afwijkend zijn.
Voor de hogere Dangraden dient men eventueel aan het landelijke examen deel te nemen. Voor elke Dangraad zijn vastgestelde eisen aan die men moet voldoen om een volgende Dangraad te behalen.

De 12e Dan is een symbolische graad, die na de dood van Jigoro Kano aan hem is toegekend omdat hij de stichter (uitvinder) was van het judo zoals wij het kennen.

Zo is aan Sensei Johan van Heugten, van Sportschool Chikara, ter gelegenheid van zijn 40 jarig Judo jubileum in 2008, en zijn verdienste voor de Judo sport, door de IBF de 9e dan uitgereikt.